Završne odredbe

Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta prodaje Kupac pristaje na odredbe istih te prihvaća da oni čine sastavni dio ugovora. Korisnici su dužni prilikom svakog korištenja web stranica, te posebno webshop usluge provjeriti važeće Opće uvjete.

Na korištenje webshop usluge primjenjivat će se odredbe važećeg Zakona o elektroničkoj trgovini i ostalih zakona koji se odnose na pružanje i korištenje webshop usluge.

Svi sporovi koji mogu nastati temeljem ovih općih uvjeta rješavat će se pred nadležnim sudom u Rijeci.

Za sve informacije, pohvale, primjedbe, reklamacije kao i svake druge obavijesti Kupci se mogu obratiti Prodavatelju na:

J. P. Kamova 95B, 51000 Rijeka

Hrvatska

OIB: 84967623000

Tel: +385 51 505666

E-mail: office@hylo-adriatic.hr